نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر آموزه های اهل بیت (ع) بر آورده های زبانی مردم بیهق (سبزوار))نام ها و القاب، اذان، تکیه کلام، نوحه، مرثیه و شعر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

فرشته کوشکی؛ محسن الویری؛ زهراh روح الهی امیری


2. تأثیر سنت‌های عاشورایی حاکمان در گسترش تشیع در ایران (656-907 ق)

دوره 5، شماره 15، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-26

محمد علی رحیمی ثابت؛ محسن الویری؛ علیرضا ابطحی