نویسنده = محسن الویری
تأثیر آموزه‌های اهل بیت (ع) بر آورده‌های زبانی مردم بیهق (سبزوار)

دوره 8، شماره 21، اسفند 1400، صفحه 47-70

فرشته کوشکی؛ محسن الویری؛ زهرا روح الهی امیری


تأثیر سنت‌های عاشورایی حاکمان در گسترش تشیع در ایران (656-907 ق)

دوره 5، شماره 15، اسفند 1397، صفحه 5-26

محمد علی رحیمی ثابت؛ محسن الویری؛ علیرضا ابطحی