نویسنده = احمد ابراهیمی زاده
تعداد مقالات: 1
1. گذر ایدئالیسم یقینی از فلسفه یونان به اندیشه اسلامی (بررسی تأثیر ایدئالیسم یقینی بر تعریف علم و حجیت خبر در فقه و کلام)

دوره 5، شماره 15، پاییز و زمستان 1397، صفحه 93-112

احمد ابراهیمی زاده؛ علی جلائیان اکبرنیا؛ محمد میرزایی