نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل روش‏ شناختی نقدهای علامه جوادی آملی در مسئله شفاعت بر تفسیر المنار

دوره 5، شماره 16، بهار و تابستان 1398، صفحه 31-55

محمد حسین بیات؛ حسین محققی