نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی کتمان سرّ در آموزه‌های اهل بیت (ع) و پیامدهای هتک و اذاعه آن

دوره 7، شماره 19، پاییز و زمستان 1399، صفحه 119-142

مریم اسماعیلی؛ علی موحدیان عطار؛ محمد حسین ایراندوست؛ محمد غفوری نژاد


2. تحلیل و بررسی حدیث «خلفاء امتی اثناعشر» از دیدگاه زیدیان

دوره 5، شماره 16، بهار و تابستان 1398، صفحه 155-172

مهدی فرمانیان؛ مریم اسماعیلی