نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی انگاره تقدم متکلمان معتزلی بر امامیه در طرح مباحث کلامی در آینه فهارس و مقالات نگاری ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

هادی فراهانی نسب؛ محمد غفوری نژاد؛ محمد رضا جباری؛ حمیدرضا شریعتمداری


2. مطالعه تحلیلی نظریه فطرت در مدرسه فکری محمدحسین طباطبایی

دوره 6، شماره 17، پاییز و زمستان 1398، صفحه 66-91

رقیه یوسفی؛ محمد غفوری نژاد


3. بازشناسی مصادر احادیث کتاب الغیبة نعمانی

دوره 4، شماره 14، بهار و تابستان 1397، صفحه 5-26

محمد معرفت؛ محمد غفوری نژاد