نویسنده = محمد غفوری نژاد
ارزیابی انگاره تقدم متکلمان معتزلی بر امامیه در آینه فهارس و مقالات‌نگاری‌های کهن

دوره 8، شماره 21، اسفند 1400، صفحه 181-200

هادی فراهانی نسب؛ محمد غفوری نژاد؛ محمدرضا جباری؛ حمیدرضا شریعتمداری


مطالعه تحلیلی نظریه فطرت در مدرسه فکری محمدحسین طباطبایی

دوره 6، شماره 17، اسفند 1398، صفحه 66-91

رقیه یوسفی؛ محمد غفوری نژاد


بازشناسی مصادر احادیث کتاب الغیبة نعمانی

دوره 4، شماره 14، شهریور 1397، صفحه 5-26

محمد معرفت؛ محمد غفوری نژاد