نویسنده = �������������� �������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی تاریخی تفاوت‌ مواجهه امام هادی (ع) و معتزله با مسئله خلق قرآن

دوره 3، شماره 11، بهار و تابستان 1396، صفحه 117-134

مهدی نورمحمدی؛ اکرم السادات دهقانی