نویسنده = �������������� �������� ��������������
واکاوی تاریخی تفاوت‌ مواجهه امام هادی (ع) و معتزله با مسئله خلق قرآن

دوره 3، شماره 11، شهریور 1396، صفحه 117-134

مهدی نورمحمدی؛ اکرم السادات دهقانی