نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. مناسبات جریان های شیعی معاصر در کشور کویت با حکومت و سایر مسلمانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

مجید کیانی نژاد؛ سید ابوالحسن نواب؛ محمد جاودان؛ محمد رضا دهشیری


2. نقد شاخص‌های ارتباط میان تشیع و تصوف از دیدگاه محمد عابد الجابری

دوره 6، شماره 17، پاییز و زمستان 1398، صفحه 162-193

سید محمد علی نوری؛ نعمت‌الله صفری فروشانی؛ محمد جاودان