نویسنده = �������������� ��������
تاریخ‌نگاری فرهاد دفتری درباره اسماعیلیه، بررسی روش شناسانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

فریبا عباس پور؛ محمد جاودان؛ حمید رضا شریعتمداری


مناسبات جریان‌های شیعی معاصر در کشور کویت با حکومت و سایر مسلمانان

دوره 8، شماره 21، اسفند 1400، صفحه 223-246

مجید کیانی‌نژاد؛ سید ابوالحسن نواب؛ محمد جاودان؛ محمدرضا دهشیری


نقد شاخص‌های ارتباط میان تشیع و تصوف از دیدگاه محمد عابد الجابری

دوره 6، شماره 17، اسفند 1398، صفحه 162-193

سید محمد علی نوری؛ نعمت‌الله صفری فروشانی؛ محمد جاودان