نویسنده = محمد جاودان
بررسی روش‌شناسانه تاریخ‌نگاری فرهاد دفتری درباره اسماعیلیه

دوره 8، شماره 22، شهریور 1401، صفحه 205-228

فریبا عباس پور؛ محمد جاودان؛ حمید رضا شریعتمداری


مناسبات جریان‌های شیعی معاصر در کشور کویت با حکومت و سایر مسلمانان

دوره 8، شماره 21، اسفند 1400، صفحه 223-246

مجید کیانی‌نژاد؛ سید ابوالحسن نواب؛ محمد جاودان؛ محمدرضا دهشیری


نقد شاخص‌های ارتباط میان تشیع و تصوف از دیدگاه محمد عابد الجابری

دوره 6، شماره 17، اسفند 1398، صفحه 162-193

سید محمد علی نوری؛ نعمت‌الله صفری فروشانی؛ محمد جاودان