نویسنده = ������������ ��������
بررسی و نقد دیدگاه ملا اسماعیل خواجویی درباره افضلیّت قرآن بر امام

دوره 4، شماره 13، اسفند 1396، صفحه 25-45

عبدالرضا حسناتی؛ سعید محمدی