نویسنده = ������������ ��������������
تحولات تفسیر قرآن در مذهب شیعه در عصر صفوی

دوره 4، شماره 14، شهریور 1397، صفحه 105-128

محمد مولوی؛ محمدحسن شاطری