نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تحولات تفسیر قرآن در مذهب شیعه در عصر صفوی

دوره 4، شماره 14، بهار و تابستان 1397، صفحه 105-128

محمد مولوی؛ محمدحسن شاطری