نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. رگه‌هایی از رأی‌گرایی در اندیشه و عملکرد اجتهادی زرارة بن اعین

دوره 3، شماره 10، بهار و تابستان 1396، صفحه 25-49

محمد فرقان؛ نعمت‌الله صفری فروشانی