نویسنده = ������ ���������������� ���� ���� ����������
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل محتوای مناظرات توحیدی امام صادق(ع) با ابن‌ابی‌العوجاء

دوره 5، شماره 15، پاییز و زمستان 1397، صفحه 27-53

فرشته معتمد لنگرودی؛ بی بی سادات رضی بهابادی؛ محمد جانی پور


2. راهبردها و راهکارهای مناظره با هدف دفاع از حریم تشیع (مطالعه موردی مناظرات شب‌های پیشاور)

دوره 2، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 71-94

معصومه شیردل؛ بی بی سادات رضی بهابادی