نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. تحولات تفسیر قرآن در مذهب شیعه در عصر صفوی

دوره 4، شماره 14، بهار و تابستان 1397، صفحه 105-128

محمد مولوی؛ محمدحسن شاطری


2. روش‌های مبارزاتی امام سجاد (ع) در مواجهه با پدیده جعل حدیث

دوره 3، شماره 9، پاییز و زمستان 1395، صفحه 5-28

محمد مولوی؛ اکرم جعفری سروجهانی