نویسنده = ���������������������� ��������������
ارزیابی انگاره تقدم متکلمان معتزلی بر امامیه در آینه فهارس و مقالات‌نگاری‌های کهن

دوره 8، شماره 21، اسفند 1400، صفحه 181-200

هادی فراهانی نسب؛ محمد غفوری نژاد؛ محمدرضا جباری؛ حمیدرضا شریعتمداری


بررسی مقایسه‌ای آرای صفار و صدوق در ترازوی عقل‌گرایی

دوره 2، شماره 7، شهریور 1395، صفحه 29-51

محمدرضا ملانوری؛ حمیدرضا شریعتمداری