نویسنده = ���������������������� ��������������
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی انگاره تقدم متکلمان معتزلی بر امامیه در طرح مباحث کلامی در آینه فهارس و مقالات نگاری ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

هادی فراهانی نسب؛ محمد غفوری نژاد؛ محمد رضا جباری؛ حمیدرضا شریعتمداری


2. بررسی مقایسه‌ای آرای صفار و صدوق در ترازوی عقل‌گرایی

دوره 2، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 29-51

محمدرضا ملانوری؛ حمیدرضا شریعتمداری


3. کاربست‌های محتمل عقل در قلمرو دین با نگاهی به مواضع عالمان شیعی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 91-108

حمیدرضا شریعتمداری