نویسنده = ���������� ��������
روایات عاشورایی کامل‌ الزیارات در بوته نقد

دوره 3، شماره 12، آذر 1396، صفحه 107-140

محسن رفعت؛ محمدکاظم رحمان ستایش؛ مریم السادات حجازی


روایات عاشورایی مقتل شیخ صدوق در میزان نقد

دوره 3، شماره 10، خرداد 1396، صفحه 113-142

محسن رفعت