نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه تحلیلی نظریه فطرت در مدرسه فکری محمدحسین طباطبایی

دوره 6، شماره 17، پاییز و زمستان 1398، صفحه 66-91

رقیه یوسفی؛ محمد غفوری نژاد


2. نقد شبهۀ ولایت‌نداشتن حضرت علی (ع) در زمان حیات رسول اکرم (ص) در آیۀ ولایت

دوره 3، شماره 10، بهار و تابستان 1396، صفحه 57-91

رقیه یوسفی؛ محمدحسن محمدی مظفر؛ محمد امین مومنی