نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. مواجهه امام هادی (ع) با معتزله در مسائل کلامی (مطالعه موردی قرآن و امامت)

دوره 4، شماره 13، زمستان 1396، صفحه 5-24

طاهره روحانی؛ حمیدرضا مطهری