نویسنده = ������������������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. راهبردها و مهندسی فرهنگی امام هادی (ع) در مواجهه با اهل سنت

دوره 3، شماره 11، بهار و تابستان 1396، صفحه 91-116

اصغر منتظرالقائم؛ مصطفی پیرمرادیان؛ زهرا سلیمانی


2. کاربرد سکه‌شناسی در مطالعات تاریخِ تشیع؛ مطالعه نمونه‌ای سکه‌های ولایت‌عهدی امام رضا (ع)

دوره 3، شماره 9، پاییز و زمستان 1395، صفحه 69-93

سیدمسعود شاهمرادی؛ اصغر منتظرالقائم