نویسنده = ���������� ������������ ����������������
تعداد مقالات: 3
1. نقد دیدگاه قفاری درباره کتاب کافی

دوره 4، شماره 14، بهار و تابستان 1397، صفحه 47-66

حسین جوادی نیا؛ محمد تقی رفعت نژاد؛ محمدکاظم رحمان ستایش؛ سید محمد رضا حسینی


2. روایات عاشورایی کامل‌ الزیارات در بوته نقد

دوره 3، شماره 12، پاییز 1396، صفحه 107-140

محسن رفعت؛ محمدکاظم رحمان ستایش؛ مریم السادات حجازی


3. جایگاه «شأن معصوم» در ارزیابی روایات تاریخی از نگاه اخبارگرایی

دوره 3، شماره 9، پاییز و زمستان 1395، صفحه 95-120

ناصر حیدرزاده؛ محمدکاظم رحمان ستایش