نویسنده = ������������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد سکه‌شناسی در مطالعات تاریخِ تشیع؛ مطالعه نمونه‌ای سکه‌های ولایت‌عهدی امام رضا (ع)

دوره 3، شماره 9، پاییز و زمستان 1395، صفحه 69-93

سیدمسعود شاهمرادی؛ اصغر منتظرالقائم