نویسنده = حسن زندیه
کژکارکردهای شعائر مذهبی در حوزه اجتماعی عصر قاجار

دوره 8، شماره 21، اسفند 1400، صفحه 201-222

حسین حمزه؛ علی آقانوری؛ حسن زندیه؛ مهراب صادق‌نیا


رؤیا: گفتمان هویت‌بخش شیعی عوامانه در قصه ابومسلم‌نامه

دوره 6، شماره 18، شهریور 1399، صفحه 129-152

مسلم ناصری؛ حسن زندیه؛ علی‌رضا سلطانی