نویسنده = ������������ ��������
پیشینه شناسی و دیرین شناسی گرامی‌داشت امامان تشیع در عرفان عتیق خراسان(تطبیق و تقریب تصوف و تشیع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

سجاد واعظی منفرد؛ محمد نصیری


واکاوی پیوندهای تشیع و تصوف: بررسی رویارویی قاضی نورالله شوشتری با عبدالرحمن جامی

دوره 6، شماره 17، اسفند 1398، صفحه 196-222

سجاد واعظی منفرد؛ سید محمد راستگوفر؛ محمد نصیری؛ محبعلی آبسالان