نویسنده = سیدعلی موسوی نژاد
امامت زیدیه در منابع کهن زیدیان ایران: جزء‌پژوهی نسخه‌های خطی کتاب الإبانة

دوره 8، شماره 22، شهریور 1401، صفحه 257-280

محمد علی صالحی؛ هادی نصیری؛ سیدعلی موسوی نژاد