نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. راهبردها و راهکارهای مناظره با هدف دفاع از حریم تشیع (مطالعه موردی مناظرات شب‌های پیشاور)

دوره 2، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 71-94

معصومه شیردل؛ بی بی سادات رضی بهابادی