نویسنده = ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقایسه‌ای آرای صفار و صدوق در ترازوی عقل‌گرایی

دوره 2، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 29-51

محمدرضا ملانوری؛ حمیدرضا شریعتمداری