نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. نقش زمان و مکان و مقتضیات آنها در بررسی گزارش‌های عاشورایی

دوره 2، شماره 6، بهار و تابستان 1395، صفحه 67-89

ابراهیم گودرزی؛ منصور داداش نژاد