نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. نظریه تأویل ظواهر دینی نزد محمدباقر مجلسی

دوره 2، شماره 6، بهار و تابستان 1395، صفحه 27-42

محمد عظیمی؛ محمد غفوری‌نژاد