نویسنده = ��������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. معرفی و سیر تطوّر تفاسیر واعظانه شیعه

دوره 2، شماره 5، پاییز و زمستان 1394، صفحه 109-136

محمد شریفی؛ اکرم حسین‌زاده