نویسنده = ������������ ��������
معرفی و سیر تطوّر تفاسیر واعظانه شیعه

دوره 2، شماره 5، اسفند 1394، صفحه 109-136

محمد شریفی؛ اکرم حسین‌زاده