نویسنده = ������������ ������ �������� ����������
تبیین حضور کم‌رنگ وکلای قم در عرصه نقل روایات

دوره 2، شماره 5، اسفند 1394، صفحه 73-88

سیدابراهیم موسوی؛ سید جمال الدین موسوی