نویسنده = ����������������� ������������������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تحلیلی روش خاورشناسان در تبیین جایگاه سیاسی و دینی امام محمد باقر (ع)

دوره 2، شماره 5، پاییز و زمستان 1394، صفحه 9-26

سیدعبدالکریم حسن‌پور؛ محمدرضا بارانی