نویسنده = ����������������� ������������������������
بررسی تحلیلی روش خاورشناسان در تبیین جایگاه سیاسی و دینی امام محمد باقر (ع)

دوره 2، شماره 5، اسفند 1394، صفحه 9-26

سیدعبدالکریم حسن‌پور؛ محمدرضا بارانی