نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بازخوانی انتقادی مبانی حجیت‌نداشتن خبر واحد در اعتقادات در مکتب بغداد

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 125-146

احمد مهدی‌زاده آری؛ محمد غفوری نژاد