نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی منزلت انبیا و ائمه (ع) از منظر سه فرقه شیعی امامیه، زیدیه، و اسماعیلیه

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 63-86

فاضل گرنه زاده؛ محمود قیوم‌زاده