نویسنده = ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و نقد پندار تعارض روایات نبوی با نصوص امامت؛ پاسخ به شبهات فیصل نور

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 39-62

سعید رسالتی؛ عزالدین رضانژاد