نویسنده = ������������������ ��������
واکاوی تاریخی تفاوت‌ مواجهه امام هادی (ع) و معتزله با مسئله خلق قرآن

دوره 3، شماره 11، شهریور 1396، صفحه 117-134

مهدی نورمحمدی؛ اکرم السادات دهقانی


گرایش مدنیان به امام علی (ع) با بهره‌گیری از راویان مدنی

دوره 1، شماره 3، شهریور 1394، صفحه 31-57

مهدی نورمحمدی؛ مصطفی صادقی