نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. رفع اتهام از نصیرالدین طوسی در سقوط خلافت عباسی و قتل آخرین خلیفه عباسی

دوره 2، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 75-99

سید علی‌اصغر مسعودی؛ امداد توران


2. مضمون‌شناسی احادیث خلقت نوری اهل‌البیت (ع)

دوره 1، شماره 3، بهار و تابستان 1394، صفحه 7-30

امداد توران