نویسنده = ������������ ������������������������ ��������
جایگاه تشیع در قلمرو حکومت ممالیک

دوره 1، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 133-149

محمد قزوینی ‌نظم‌آبادی؛ عبدالله رحیمی