نویسنده = ����������������������� ��������
نظریه تأویل ظواهر دینی نزد محمدباقر مجلسی

دوره 2، شماره 6، خرداد 1395، صفحه 27-42

محمد عظیمی؛ محمد غفوری‌نژاد


درآمدی بر تاریخ کلام امامیه در حلب

دوره 1، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 81-105

کاظم عمرانی؛ محمد غفوری‌نژاد