نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل کارکردی سوگواری‌های محرم در ایران پس از انقلاب

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 73-90

مهراب صادق نیا؛ محمدعلی ربانی