نویسنده = �������� �������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. کژکارکردهای شعائر مذهبی در حوزه اجتماعی عصر قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

حسین حمزه؛ علی آقانوری؛ حسن زندیه؛ مهراب صادق نیا


2. تحلیل کارکردی سوگواری‌های محرم در ایران پس از انقلاب

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 73-90

مهراب صادق نیا؛ محمدعلی ربانی