نویسنده = یوسفی، رقیه
تعداد مقالات: 1
1. نقد شبهۀ ولایت‌نداشتن حضرت علی (ع) در زمان حیات رسول اکرم (ص) در آیۀ ولایت

دوره 3، شماره 10، بهار 1396، صفحه 75-91

رقیه یوسفی؛ محمدحسن محمدی مظفر؛ محمد امین مومنی