نویسنده = رحمان ستایش، محمدکاظم
تعداد مقالات: 2
1. روایات عاشورایی کامل‌ الزیارات در بوته نقد

دوره 3، شماره 12، پاییز 1396، صفحه 107-140

محسن رفعت؛ محمدکاظم رحمان ستایش؛ مریم السادات حجازی


2. جایگاه «شأن معصوم» در ارزیابی روایات تاریخی از نگاه اخبارگرایی

دوره 3، شماره 9، زمستان 1395، صفحه 95-120

ناصر حیدرزاده؛ محمدکاظم رحمان ستایش