نویسنده = مسعودی، سید علی‌اصغر
تعداد مقالات: 1
1. رفع اتهام از نصیرالدین طوسی در سقوط خلافت عباسی و قتل آخرین خلیفه عباسی

دوره 2، شماره 7، تابستان 1395، صفحه 75-99

سید علی‌اصغر مسعودی؛ امداد توران