نویسنده = گودرزی، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. نقش زمان و مکان و مقتضیات آنها در بررسی گزارش‌های عاشورایی

دوره 2، شماره 6، بهار 1395، صفحه 67-89

ابراهیم گودرزی؛ منصور داداش نژاد