نویسنده = عظیمی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. نظریه تأویل ظواهر دینی نزد محمدباقر مجلسی

دوره 2، شماره 6، بهار 1395، صفحه 27-42

محمد عظیمی؛ محمد غفوری‌نژاد