نویسنده = گرنه زاده، فاضل
تعداد مقالات: 2
1. پیدایش فرقه مُطَرّفیه و ماهیت آن

دوره 2، شماره 8، پاییز 1395، صفحه 27-52

فاضل گرنه زاده؛ مصطفی سلطانی؛ منصور داداش نژاد


2. بررسی منزلت انبیا و ائمه (ع) از منظر سه فرقه شیعی امامیه، زیدیه، و اسماعیلیه

دوره 1، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 63-86

فاضل گرنه زاده؛ محمود قیوم‌زاده