نویسنده = غفوری‌نژاد، محمد
تعداد مقالات: 2
1. نظریه تأویل ظواهر دینی نزد محمدباقر مجلسی

دوره 2، شماره 6، بهار 1395، صفحه 27-42

محمد عظیمی؛ محمد غفوری‌نژاد


2. درآمدی بر تاریخ کلام امامیه در حلب

دوره 1، شماره 2، بهار 1394، صفحه 81-105

کاظم عمرانی؛ محمد غفوری‌نژاد