نویسنده = مهدی نژاد، سیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. شکوفایی علمی تمدن اسلامی دورۀ فاطمیان از دیدگاه خاورشناسان

دوره 1، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 45-72

محمدرضا بارانی؛ سیدرضا مهدی نژاد